Header

P Themacentrum Roosevelt

De gemeente Tholen heeft gehoor gegeven aan ons verzoek om speciale verkeersborden te plaatsen voor bezoekers die per touringcar of auto het dorp van Roosevelt bezoeken. Via deze borden worden de bezoekers naar het grote parkeerterrein bij sportpark De Vossenberg geleid.

Op deze manier wordt voorkomen dat de parkeerdruk in het dorpscentrum toeneemt en de verkeersveiligheid in het gedrang komt. De borden zullen binnenkort al geplaatst worden. 

Ons eigen Huyswater: Een ode aan F.D. Roosevelt!

Deze maand houden wij ons eigen Huyswater ten doop. In stijlvolle glazen flessen met ons sierlijke logo erop serveren wij ecologisch tafelwater, met of zonder bubbels. Van elke liter tafelwater doneren wij 6 liter schoon drinkwater aan ontwikkelingslanden waar een groot tekort is aan schoon drinkwater.

Dit concept sluit naadloos aan op onze manier van ondernemen naar de geest van Roosevelt. In zijn legendarische Four Freedoms speech van 6 januari 1941 had de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt het over de “Vrijwaring van gebrek’.

Hij doelde daarbij op ‘gebrek in de breedste zin van het woord’, maar hij associeerde het ook met voldoende voedsel en schoon drinkwater voor iedereen op aarde. Aan die ideële doelstelling van Roosevelt willen wij op onze manier en met uw medewerking graag een steentje bijdrage. Zeker met deze mooie gedachte erachter smaakt ons heerlijke Huyswater altijd naar meer.

Verkiezing 'Leukste restaurant 2017'

Huys van Roosevelt is genomineerd voor de verkiezing ‘Leukste restaurant 2017’. Als u vindt dat wij deze titel verdienen dan kunt u via https://www.restaurantverkiezing.nl/stem-uitbrengen heel eenvoudig op ons stemmen.

Het zou voor ons hele team natuurlijk een prachtige waardering zijn als er heel veel op ons gestemd wordt. Wij danken iedereen bij voorbaat voor het deelnemen aan deze verkiezing.